Oplevering van kunstgras

kunstgras plaatsen

Wanneer kunstgras is geplaatst door het bedrijf Gras en Groen kan er uiteraard ook nog ruimte zijn voor onderhoud, wat door het bedrijf kan worden uitgevoerd. Natuurlijk is er ook een garantie, voor verschillende onderdelen zijn er andere soorten garantie. Je kan hier meer over vinden op de website. 

Kunstgras plaatsen gebeurt altijd alleen wanneer er duidelijk is wat voor een kunstgras het is, waar het moet komen te liggen, of de plaats vrij is van bekabeling en leidingen en wanneer het afgegraven kan worden. De oplevering is een feitelijke oplevering aan de klant. De aangenomen werkzaamheden die in de offerte duidelijk zijn geworden, zijn dan allemaal uitgevoerd. Dit wordt schriftelijk en mondeling meegedeeld. De werkzaamheden zijn helemaal opgeleverd wanneer de klant het werk in gebruik neemt. Het bedrijf Gras en Groen heeft hoogwaardige materialen en zorgt dan ook voor kwaliteit en soortechtheid van de materialen, alleen overeenkomstig in de omschrijving in de offerte. Zo wordt er zorgvuldig toegewezen op een kwalitatieve goede samenstelling van de te leveren zand, teelaarde, grond, compost en funderings- en/of verhardingsmateriaal.

kunstgras plaatsen

Een keuze maken

Mocht je nog in het begin van het proces zitten en wil je eerst ontdekken welke soorten grassen er beschikbaar zijn, dan kan je terecht op de website. Je kunt daar het een en ander lezen over de soorten en je kunt ook lezen hoe het proces in gang kan worden gezet. Mocht je het in het echt willen zien, wat altijd wenselijk is, kun je naar de showroom komen. Als dit niet mogelijk is, is het een optie om stalen toegestuurd te krijgen.